Dự án

Công ty cổ phần Anh Phát Petro hoạt động trong lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; là một trong những Công ty trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP, có trên 15 năm kinh nghiệm và thành công trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Dự án thực hiện Sản phẩm mới

Hệ Thống Cửa Hàng Xăng Dầu Anh Phát Petro

Công việc triển khai cho Anh Phát Petro

  • Thực hiện cung cấp tất cả các thiết bộ bơm cho chuỗi cửa hàng Anh Phát Petro
  • Lắp đặt phần mềm tự động hóa cửa hàng xăng dầu
  • Các hệ thống tích điểm, thanh toán thông minh.
  • Đo bồn bể tự động