Dự án

Cửa Hàng Xăng Dầu Hưng Long-Hải Dương

Dự án thực hiện Sản phẩm mới

Cửa Hàng Xăng Dầu Hưng Long-Hải Dương

Cửa hàng nằm ở Tứ Kỳ-Hải Dương, quy mô 6 cột bơm. Tổng số vòi bơm tại cửa hàng là 8 vòi bơm

Công việc triển khai:

  • Thay thế bộ điện tử SEEN sang bộ điện tử SCB-06 có chức năng kết nối phần mềm
  • Gia công lắp đặt 7 que đo bồn tự động
  • Đi dây tín hiệu kiết nối cột bơm và bồn bể với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Lắp đặt bàn giao phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS