Dự án

Cửa hàng xăng dầu được đầu tư bài bản, thiết kế theo phong cách châu Âu

Sản phẩm mới

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Sơn Thanh Hóa

Nội dung công việc triển khai

  • Lắp đặt 2 cột bơm 6 vòi
  • Lắp đặt đo bồn tự động
  • Phần mềm tự động hóa IGAS
  • Hệ thống thẻ tích điểm, chiết khấu, nhiên liệu