Dự án

CHXD Trung Tâm Thành Phố-Tuyên Quang

Dự án thực hiện Tin tức

CHXD Trung Tâm Thành Phố-Tuyên Quang

Cửa hàng nằm ở trung tâm thành phố Tuyên Quang, quy mô 3 cột bơm loại 4 vòi. Tổng số vòi bơm tại cửa hàng là 12 vòi bơm

Công việc triển khai:

  • Lắp đặt 3 cột bơm với 12 vòi bơm, trong đó 4 vòi bơm dầu và 8 vòi bơm Xăng
  • Đi dây tín hiệu kiết nối cột bơm với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Lắp đặt bàn giao phần mềm quản lý IGAS