Dự án

Cửa hàng xăng dầu Gia Huy Sông Vân Thái Bình. Cửa hàng xăng dầu đẹp nhất Thành Phố Thái Bình

Dự án thực hiện Tin tức

CHXD Gia Huy-Sông Vân Thái Bình

Cửa hàng nằm ở Thành Phố Thái Bình, quy mô 2 cột bơm loại 6 vòi và 2 cột bơm 1 vòi. Tổng số vòi bơm tại cửa hàng là 14 vòi bơm

Công việc triển khai:

  • Lắp đặt 4 cột bơm với 14 vòi bơm, trong đó 4 vòi bơm dầu và 10 vòi bơm Xăng
  • Lắp đặt hệ thống in hóa đơn tự động theo từng lần bán hàng
  • Đi dây tín hiệu kiết nối cột bơm với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Lắp đặt bàn giao phần mềm quản lý IGAS