Dự án

Cửa hàng xăng dầu Tam Đa Vĩnh Bảo Hải Phòng. Cửa hàng xăng dầu đẹp nhất Vĩnh Bảo Hải Phòng

Dự án thực hiện Tin tức

CHXD Tam Đa Vĩnh Bảo-Hải Phòng

Cửa hàng nằm ở thị trấn Vĩnh Bảo-Hải Phòng, quy mô 2 cột bơm loại 4 vòi và 2 cột bơm 1 vòi. Tổng số vòi bơm tại cửa hàng là 10 vòi bơm

Công việc triển khai:

  • Lắp đặt 4 cột bơm với 10 vòi bơm, trong đó 2 vòi bơm dầu và 8 vòi bơm Xăng
  • Lắp đặt que đo bồn tự động
  • Đi dây tín hiệu kiết nối cột bơm với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Lắp đặt bàn giao phần mềm quản lý IGAS