Dự án

Tư vấn lắp đặt-Hệ thống đo bồn tự động-Thiết bị cột bơm gồm 2 cột loại 6 vòi và 2 cột 4 vòi. Quy mô tổng 20 vòi bơm Lắp đặt phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS

Tin tức

Cửa Hàng Xăng Dầu Chiến Thắng-Hải Phòng

Đây là cửa hàng với diện tích rộng, quy mô lắp đặt 20 vòi bơm.

Công việc thực hiện:

  • Tư vấn lắp đặt
  • Hệ thống đo bồn tự động
  • Thiết bị cột bơm gồm 2 cột loại 6 vòi và 2 cột 4 vòi. Quy mô tổng 20 vòi bơm
  • Lắp đặt phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS