Dự án

Xây dựng tích hợp giải phần mềm tự động hóa quản lý cửa hàng xăng dầu, hệ thống tích điểm tự động tại cột bơm sau mỗi lần giao dịch

Dự án thực hiện

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG LIÊN-LÀO CAI

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Liên Lào Cai với quy mô 12 vòi bơm

Công việc thực hiện triển khai:

  • Lắp đặt phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Xây dựng nghiệp vụ quản lý tích điểm tự động tại cột bơm cho khách hàng thân thiết