Dự án

Cửa hàng xăng dầu thành phố tuyên quang

Dự án thực hiện Sản phẩm mới

CHXD Thành phố Tuyên Quang

Cửa hàng nằm ở trung tâm thành phố Tuyên Quang, quy mô 4 cột bơm loại 6 vòi. Tổng số vòi bơm tại cửa hàng là 24 vòi bơm

Công việc triển khai:

  • Lắp đặt 4 cột bơm với 24 vòi bơm, trong đó 6 vòi bơm dầu và 18 vòi bơm Xăng
  • Đi dây tín hiệu kiết nối cột bơm với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Lắp đặt bàn giao phần mềm quản lý IGAS