Dự án

Cửa hàng xăng dầu Đại Phát 38

igas cửa hàng xăng dầu đại phát
Sản phẩm mới

Cửa hàng xăng dầu Đại Phát 38, Kim Bảng-Hà Nam

Cửa hàng xăng dầu Đại Phát hoàn thiện đi vào hoạt động tháng 7 năm 2020. Quy mô của hàng bao gồm 5 cột bơm, trong đó 2 cột bơm dầu và 3 cột bơm xăng

Công việc triển khai:

  • Thi công hệ thống đường ống công nghệ Nhập-Xuất-Thở-Hồi Hơi
  • Đi dây tín hiệu kết nối cột bơm với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS
  • Thi công hệ thống điện
  • Lắp đặt 5 cột bơm