Dự án

Tư vấn lắp đặt thi công Hệ thống đường ống công nghệ Nhập-Xuất-Thở-Thu Hồi Hơi - Lắp đặt các cột bơm điện tử SCB-06 - Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS

Dự án thực hiện

Hệ Thống Các Cửa Hàng Xăng Dầu Kenda

Cung cấp thiết bị cột bơm và phần mềm tự động hóa cho chuỗi cửa hàng xăng dầu Kenda

Công việc triển khai:

  • Tư vấn lắp đặt thi công Hệ thống đường ống công nghệ Nhập-Xuất-Thở-Thu Hồi Hơi
  • Lắp đặt các cột bơm điện tử SCB-06
  • Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu IGAS